Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Farmakoloji

Tıbbi Farmakoloji 

Prof. Dr. Coşkun SILAN Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ender TEKEŞ