Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Fizyoloji
Fizyoloji  
Prof. Dr. Mustafa EDREMİTLİOĞLU Anabilim Dalı Başkan V. 
Prof. Dr. Metehan UZUN  
Dr. Öğr. Üyesi. Hüseyin Avni EROĞLU