Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Prof. Dr. Muammer KARAAYVAZ  Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Yılmaz AKGÜN   
Dr. Öğr. Üyesi Şükrü TAŞ   
Arş Gör. Dr. Mustafa SABANLI  
Arş. Gör. Dr. Muzaffer Muazzez OCAKLI CANGÜL  
Arş. Gör. Dr. Efe KARAYİĞEN  
Arş. Gör. Dr. Aydın ÖZTÜRK