Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Prof. Dr. Muammer KARAAYVAZ  Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Yılmaz AKGÜN   
Prof. Dr. Faruk Önder AYTEKİN  
Dr. Öğr. Üyesi Şükrü TAŞ   
Arş Gör. Dr. Mustafa SABANLI  
Arş. Gör. Dr. Refet MURTEZANİ  
Arş. Gör. Dr. Efe KARAYİĞEN  
Arş. Gör. Dr. Aydın ÖZTÜRK