Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi
Prof.Dr. Yılmaz AKGÜN Genel Cerrahi  
Prof.Dr. Muammer KARAAYVAZ Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Şükrü TAŞ Genel Cerrahi  
Prof.Dr. Faruk Önder AYTEKİN Genel Cerrahi  
Dr.Öğr.Üyesi Oruç Numan GÖKÇE Genel Cerrahi  
Arş. Gör. Dr.  Mustafa SABANLI Genel Cerrahi  
Arş. Gör. Dr.  Efe KARAYİĞEN Genel Cerrahi  
Arş. Gör. Dr.  Refet MURTEZANİ Genel Cerrahi