Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Doç. Dr. Timuçin ALAR Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Oğuz KAPICIBAŞI