Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Doç. Dr. Timuçin ALAR Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Oğuz KAPICIBAŞI   
Arş. Gör. Dr. İsmail Ertuğrul GEDİK