Halk Sağlığı
 Halk Sağlığı 
Prof. Dr. Coşkun BAKAR   Anabilim Dalı Başkanı   
 Doç. Dr. Sibel OYMAK  
 Arş. Gör. Dr. Merve ÇELİK  
 Arş. Gör. Dr. Buse YÜKSEL  
 Arş. Gör. Dr. Özgür ÖZERDOĞAN  
Arş. Gör. Dr. Esen EKER