Histoloji ve Embriyoloji
  Histoloji ve Embriyoloji
 Prof. Dr. Aysel GÜVEN BAĞLA  Anabilim Dalı Başkanı
 Yrd. Doç. Dr. Başak BÜYÜK  
 Uzm. Dr. Meltem İÇKİN GÜLEN  
 Arş. Gör. Dr. Zekiye Gülfem ATAÇ  
 Arş. Gör. Dr. Nursel HASANOĞLU