Histoloji ve Embriyoloji
  Histoloji ve Embriyoloji
 Prof. Dr. Aysel GÜVEN BAĞLA  Anabilim Dalı Başkanı
 Dr. Öğr. Üyesi Başak BÜYÜK  
 Öğr. Gör. Dr. Meltem İÇKİN GÜLEN  
 Arş. Gör. Dr. Zekiye Gülfem ATAÇ  
 Arş. Gör. Nursel HASANOĞLU