Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

İmmünoloji Anabilim Dalı
İmmunoloji
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin DEMİR  Anabilim Dalı Başkanı