Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp
Nükleer Tıp 
 Doç. Dr. Semra ÖZDEMİR  Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğretim Üyesi Yavuz Sami Salihoğlu
Arş. Gör. Dr. Fulya KOÇ ÖZTÜRK