Radyoloji
 Radyoloji
Doç. Dr. Ozan KARATAĞ  Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Fatma UYSAL  
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa REŞORLU  
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer AYLANÇ  
Dr. Öğr. Üyesi Şenay Bengin ERTEM  
Dr. Öğr. Üyesi Şule Özer  
Arş. Gör. Dr. Muhsin Özgün ÖZTÜRK  
Arş. Gör. Dr. Nebil EKER  
Arş. Gör. Dr. Canan AKGÜN TOPRAK   
Arş. Gör. Dr. Koray ÖZ