Radyoloji
 Radyoloji
Doç. Dr. Ozan KARATAĞ  Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Fatma UYSAL  
Yrd. Doç. Dr. Mustafa REŞORLU  
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer AYLANÇ  
Arş. Gör. Dr. Muhsin Özgün ÖZTÜRK  
Arş. Gör. Dr. Nebil EKER  
Arş. Gör. Dr. Canan AKGÜN TOPRAK