Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya 
 Prof. Dr. Can DUMAN    Anabilim Dalı Başkanı
 Doç. Dr. Dilek ÜLKER ÇAKIR  
 Doç. Dr. Sema UYSAL   
 Doç. Dr. Müşerref Hilal  ŞEHİTOĞLU  
 Yrd. Doç. Dr. Hakan TÜRKÖN  
 Arş. Gör. Dr. A. Hasan GÜL  
 Arş. Gör. Ezgi YAVER