Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya 
 Doç. Dr. Dilek ÜLKER ÇAKIR  Anabilim Dalı Başkanı
 Doç. Dr. Sema UYSAL   
 Doç. Dr. Müşerref Hilal  ŞEHİTOĞLU  
 Dr. Öğr. Üyesi Hakan TÜRKÖN  
 Arş. Gör. Dr. A. Hasan GÜL