Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya 
 Prof. Dr. Can DUMAN  
 Doç. Dr. Dilek ÜLKER ÇAKIR Anabilim Dalı Başkan V.
 Doç. Dr. Sema UYSAL   
 Yrd. Doç. Dr. Hakan TÜRKÖN  
 Yrd. Doç. Dr. Müşerref Hilal  ŞEHİTOĞLU  
 Arş. Gör. Dr. A. Hasan GÜL  
 Arş. Gör. Ezgi YAVER