Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi
Dr.Öğr.Üyesi Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr.Üyesi Çetin TORAMAN Tıp Eğitimi