Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

2024-2025 Akademik Yılı Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru Takvimi

2024-2025 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

I.ADIM: YABANCI DİL SINAVI

Başvuru Dönemi

12.02.2024 - 22.02.2024

Yabancı Dil Sınav Tarihi

Yazılı Sınav: 01.03.2024

Konuşma Sınavı: 04.03.2024

Yabancı Dil Sınavı Sonuç Açıklanma

08.03.2024

Yabancı Dil Sınav Sonuçlarına İtiraz İçin Son Gün

12.03.2024

İtiraz Sonrası Değişen Sonuçların İlanı

15.03.2024

Erasmus Yabancı Dil Sınavı ile İlgili Önemli Noktalar

Yabancı dil sınavı başvuruları 12.02.2024 - 22.02.2024​ tarihleri arasında Yabancı Diller Yüksek Okulu'nun web sitesindeki yönlendirmelere uyularak yapılacaktır. Sınav başvurusu Yabancı Diller Yüksekokuluna (YDYO), kendi web sitelerinde belirtilen kurallar çerçevesinde yapılacaktır.

Erasmus Yabancı Dil Sınavı ile ilgili tüm süreçler YDYO web sitesinden takip edilmelidir: http://ydyo.comu.edu.tr/

Erasmus Programı'ndan yararlanmak isteyen öğrenciler öncelikle üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından düzenlenen Erasmus Yabancı Dil sınavına girmelidir.

Yabancı Dil Sınavı 2 aşamalı olacaktır: 

  • 01.03.2024, Cuma günü gerçekleştirilecek yazılı sınavdan 70 ve üzeri alan öğrenciler 04.03.2024 Pazartesi günü gerçekleştirilecek konuşma sınavına gireceklerdir.
  • Yazılı sınav sonucunun 100 üzerinden %75'i ve konuşma sınavı sonucunun 100 üzerinden %25'i alınarak "nihai yabancı dil puanı" oluşturulacak ve öğrenciler Erasmus başvurularında bu "nihai yabancı dil puanını" kullanacaklardır.
  • Yazılı sınav ve sözlü sınav yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Nihai yabancı dil puanı 50 ve üzeri olan öğrenciler Erasmus hareketliliğine başvuru hakkı kazanacaklardır. 

50 VE ÜZERİ DİL PUANI ALMIŞ OLMAK ERASMUS HAREKETLİLİK HAKKI KAZANDIĞINIZ ANLAMINA GELMEZ.

Erasmus Programına başvurabilmek için YDYO sonucu dışında YDS, e-YDS, YÖKDİL, TOEFL sonuçları da kabul edilmektedir, denkliği aynıdır. Denklik tabloları için tıklayınız.

Erasmus Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının geçerliliği 3 yıldır.

Erasmus Yabancı Dil Sınavı ücretsizdir.

Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına Kimler Başvurabilir?

2024/2025 Akademik Yılında Erasmus+ ÖĞRENİM Hareketliliğinden GÜZ ya da BAHAR DÖNEMİNDE yararlanmak üzere başvurmak isteyen,

2024/2025 Akademik Yılında Erasmus+ STAJ Hareketliliğinden yararlanmak üzere başvurmak isteyen öğrencilerimiz başvurabilir.

II. ADIM: ERASMUS+ PROGRAMINA BAŞVURU

ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

II. adım olan Erasmus+ Programı'na başvurular, yabancı dil sınavından sonra, 08.03.2024 – 22.03.2024 tarihlerinde gerçekleşecektir.

Erasmus Online Başvuru

08.03.2024 – 22.03.2024

Erasmus Sonuç Açıklanma

29.03.2024

İtirazlar ve Hibesiz Gidiş Başvurusu

29.03.2024 - 02.04.2024

Sonuçlara İtiraz İçin Son Gün

02.04.2024

Nihai Sonuçların Açıklanması

05.04.2024

Güz Dönemi

Öğrenim Hareketliliğine Seçilen Öğrenciler İçin

Bilgilendirme Toplantısı

09.04.2024

Yer: Microsoft Teams

Staj Hareketliliğine Seçilen Öğrenciler İçin

Bilgilendirme Toplantısı

11.04.2024

Yer: Microsoft Teams

Erasmus+ Programına kimler başvurabilir?

Başvuru Kriterleri:

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

1. Yabancı dil sınavından en az 50 alan öğrenciler Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak üzere başvurabilirler. COMU YDYO Erasmus Yabancı Dil Sınavı, YDS, e-YDS, TOEFL ve YÖKDİL sonuçları kabul edilir. Denklik tabloları için tıklayınız

2. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.

a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış,

1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00; 2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100

c) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan ECTS kredi yükü olması.

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

Başvuru Hakkında Önemli Açıklamalar

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvurular bir sonraki akademik yıl gitmek üzere yapılmaktadır. Bu hareketlilik türünde hareketlilik yapılacağı dönemde öğrenci olma şartı arandığı için bölümlerdeki son sınıf öğrencileri Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvuramazlar.

Erasmus+ Staj Hareketliliğinden mezuniyet sonrası ilk sene yararlanmanın mümkün olması nedeniyle Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencileri bu programa başvuru yapabilmektedirler.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi almakta olan öğrenciler de Erasmus+ Programından faydalanabilmektedirler.

Eğitim Fakültesinin son senesinde "Okul Deneyimi" olması nedeniyle son sınıf öğrencilerinin Erasmus+ Programı Öğrenim Hareketliliğinden faydalanmaları uygun görülmemektedir. Bu nedenle şu an Eğitim Fakültesinin 3. Sınıfında olan öğrenciler Erasmus Öğrenim Hareketliliğine başvuramayacaklardır.

Öğrencilerin Erasmus Öğrenim Hareketliliği programından faydalanmaları için bölümlerinin Avrupa'daki bir üniversiteyle ikili anlaşması olması gerekmektedir.

Doktora öğrencileri yeterlik döneminde yeterlilik sınavlarını ÇOMÜ’de vermekle yükümlüdür. Bu dönemde öğrenim hareketliliği gerçekleştirmelerinde kısıtlayıcı bir durum söz konusu değildir. Ancak Erasmus hareketliliğinde olmalarından dolayı yeterlilik sınavlarına girememe durumu söz konusu olabilir, bu durumdan Erasmus Ofisi sorumlu tutulamaz.

1 Mart 2024 tarihine kadar yapılan anlaşmalar başvuru sistemine eklenecektir. Bu tarihte sonra yapılan anlaşmalar 2024-2025 Akademik Yılı Başvuru döneminde kullanılamayacaktır.

"İkili Anlaşmalar Listesi"ne buradan ulaşabilirsiniz.

Online Başvuru

Başvurular online olarak, 08.03.2024 – 22.03.2024 tarihleri arasında web sitemizde yayınlanacak internet sitesinden yapılacaktır.

Online Başvuruda Gerekli Olan Belgeler

  1. Transkript
  2. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (e-YDS, YDS, YÖKDİL veya TOEFL sonuç belgesi)

- Staj Hareketliliği başvurusu için staj yapılacak yerden alınmış Kabul Mektubu. Belge hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca staj yapacağınız kurumun Erasmus bölüm koordinatörünüz tarafından da onaylanması gerekecektir.

Online Başvuru ile İlgili Detaylar

Yalnızca ONLINE BAŞVURU yapılacaktır.

Başvuruda YDYO’nun gerçekleştirmiş olduğu Erasmus Yabancı Dil Sınav sonucunu kullanacaksanız YDYO’dan sınav belgesi almanıza gerek yoktur. Sisteme sonucunuzu girmeniz yeterlidir. (Sistem bir sınav belgesi yüklemenizi zorunlu tutacağı için “YDYO” adını verdiğiniz boş bir pdf, jpg ya da word dosyası yükleyebilirsiniz.)

YDS, e-YDS, YÖKDİL ya da TOEFL sonucunuzu kullanacaksanız sonuç belgenizi pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemelisiniz. Bu belge doğrulama kodu içeren bir belge olmalıdır.

Güncel transkriptinizi ÜBYS’den pdf olarak alıp sisteme yükleyebilirsiniz. Öğrenci işlerinden imzalı transkript almanıza gerek yoktur. Beyan ettiğiniz not ortalamanız ve yüklediğiniz pdf’in doğruluğu tarafımızdan teyit edildikten sonra başvurunuz onaylanacaktır.

Başvuru sonuçları Erasmus web sitesinden ilan edilecektir: https://erasmus.comu.edu.tr/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Öğrenim ve Staj hareketliliğine ait ayrıntılı kılavuzlar ve tahmini kontenjan listesi Şubat ayı içinde web sitemizde yayınlanacaktır. 

Süreç ile ilgili tüm sorularınızı erasmusogrenim@comu.edu.tr'ye gönderebilirsiniz.

Hareketlilik hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplarını buradan görebilirsiniz.