Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Dönem II, 4. Kurul Teorik Sınavı Hakkında,

2023-2024 Eğitim Yılı, Dönem II, 4. Kurul teorik sınavı, 7 Mart 2024, Perşembe, saat 10:00’da, Dekanlık Binası, Derslik 1 ile Derslik 2 ve Hastane B Blok, Amfi 1’de yapılacaktır.