Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Kemik Metabolizması ve Böbrek Hastalıkları Sempozyumu 2024

Hastanemiz A Blok 7. kat Konferans Salonunda 24 Şubat 2024 tarihinde 09:00-15:00 saatleri
arasında "Kemik Metabolizması ve Böbrek Hastalıkları Sempozyumu 2024" konulu bilimsel
sempozyum düzenlenecektir.