Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Ön Hekim Görev ve Sorumlulukları Yönergesi yayımlandı

Ön Hekim Görev ve Sorumlulukları Yönergesi yayımlandı

Yönergeye ulaşmak için tıklayınız

Ekler

ÖN HEKİM GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ.pdf