Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Kalite Güvence Politikası

COMU TIP FAKÜLTESİ KALİTE GÜVENCE POLİTİKASI

Ekler

ÇOMÜ Kalite Güvence PolitikasI.pdf
ÇOMÜTF KALİTE GÜVENCE POLİTİKASI.pdf