Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

PROGRAM DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
PROGRAM DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Komisyonun Oluşturulması; Komisyon üyeleri Dekanlık tarafından görevlendirilir. Komisyon,  Dekan  yardımcısı  ve  konu  hakkında  ilgi  ve  yetkinlikleri  göz  önünde bulundurularak,  Fakülte  akademik  yapısını  ve  mezuniyet  öncesi  tıp  eğitim  programının aşamalarını  yansıtacak  çeşitlilikte  seçilen  5  öğretim  üyesine  ek  olarak Tıp  Eğitimi  Anabilim Dalından  1  öğretim  üyesi,  Eğitim  Komisyonunu  temsilen  1  öğretim  üyesi  ile  en  az  iki  tıp fakültesi öğrencisinden oluşur. Komisyon üyelerinin görev süresi 2 (iki) yıldır. Eğitim yılı başında görevlendirmeler yapılır.
ÜNVANI ADI-SOYADI BÖLÜMÜ GÖREVİ
Prof.Dr. Gamze ÇAN Dahili Tıp Bilimleri Başkan
Prof.Dr. Bülent DEMİR Cerrahi Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Canan Akman Dahili Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Fatih KAMIŞ Dahili Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Çetin TORAMAN Temel Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi İbrahim UYSAL Temel Tıp Bilimleri Üye
Öğrenci Yusuf DÜŞMEZKALENDER   Üye
Öğrenci Muhammet YEŞİLYURT   Üye