Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

2020-2021 Eğitim Yılı
2020-2021 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi
Dönem 1
Dönem 2
Dönem 3
Dönem 4
Dönem 5
Dönem 6

"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde Mezuniyet Öncesi Eğitim Ve Öğretimin Amacı,Yeterlilikler Çerçevesi" dokümanı için tıklayınız.

2020-2021 Ölçme-Değerlendirme Esasları Dokümanı için tıklayınız...

Soru hazırlama formatı için tıklayınız

Sınav kuralları için tıklayınız...

Ön Hekimlik Görev ve Sorumlulukları Yönergesi için tıklayınız

 

Prof. Dr. Tamer DEMİR

Komisyon Başkanı-Dekan

Prof. Dr. Gamze ÇAN

Eğitim Başkoordinatörü- Program Değerlendirme Komisyonu -Akreditasyon Komisyonu Başkan

Doç. Dr. Eyüp Burak SANCAK

Eğitim Başkoordinatör Yardımcısı

Doç. Dr. Esin AKGÜL KALKAN

Dönem 1 Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali ÇAN

Dönem 1 Koordinatör Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. Levent ELEVLİ

Dönem 1 Koordinatör Yardımcısı

Prof. Dr. Aysel GÜVEN BAĞLA

Dönem 2 Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer AYTÜRK

Dönem 2 Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Meltem İÇKİN GÜLEN

Dönem 2 Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Taylan ÇELİK

Dönem 3 Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ender TEKEŞ

Dönem 3 Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KAMIŞ

Dönem 4 Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Oruç Numan GÖKÇE

Dönem 4 Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Şule ÖZER

Dönem 5 Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Ali MALÇOK

Dönem 5 Koordinatör Yardımcısı

Prof. Dr. Erkan Melih ŞAHİN

Dönem 6 Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Murat DAŞ

Dönem 6 Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Canan AKMAN

Mesleksel Beceri Eğitimi Koordinatörü

Prof. Dr. Öztürk ÖZDEMİR

Alternatif Öğretim Metotları Komisyonu Başkanı

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN

Tıp Eğitimi AD Başkanı

Prof. Dr. Tevfik Murat KOŞAN

Araştırma Eğitimi Komisyon Başkanı

 

Prof. Dr. Müşerref OTKUN

Akademik Danışmanlık Komisyonu Başkanı

Araştırma ve Öğrenci Uygulama Laboratuvarları Komisyon Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Çetin TORAMAN

Ölçme-Değerlendirme Kom. Temsilcisi

 

Prof. Dr. Bülent DEMİR

Program Değerlendirme Komisyonu Temsilcisi

Doç. Dr. Emine GAZİ

Seçmeli Ders Kooridnatörü

 

Yusuf Emre KÖROĞLU

Öğrenci Temsilcisi

Cemal KARABACAK

TEOK Başkanı

Şef Zekeriya AKA

Öğrenci İşleri Temsilcisi

Mustafa Onur YURDAL

Mezuniyet Öncesi Eğitim Koordinatörlüğü

Raportör

Rabia Esra ÇETİNKAYA

Komisyonlar Sekreteri

 

Ekler

2020-2021 Ölçme Esaslar Metni.pdf