Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Mevzuat
  Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeler
 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu   dosyaya ekler kısmından ulaşabilirsiniz    
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu   dosyaya ekler kısmından ulaşabilirsiniz
 Yüksek Öğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği   dosyaya ekler kısmından ulaşabilirsiniz
 ÇOMÜ Tıp Fakültesi Eğitim Ve Sınav Yönetmeliği   dosyaya ekler kısmından ulaşabilirsiniz
 ÇOMÜ Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  -
 Öğrenci Disiplin Yönetmeliği  -
 ÇOMÜ Sağlık ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği  -
 Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği   dosyaya ekler kısmından ulaşabilirsiniz
 Yayın Kurulları Çalışma İlkeleri Yönergesi   dosyaya ekler kısmından ulaşabilirsiniz
 Öğrenci Akademik Danışmanlığı Yönergesi  dosyaya ekler kısmından ulaşabilirsiniz
 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi  dosyaya ekler kısmından ulaşabilirsiniz
 Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği(eski)  dosyaya ekler kısmından ulaşabilirsiniz
 Tıp Fakültesi Eğitim Yönergesi(eski)  dosyaya ekler kısmından ulaşabilirsiniz
 Tıp Fakültesi Sınav Kuralları  dosyaya ekler kısmından ulaşabilirsiniz
Tıpta Uzmanlık / Yandal Uzmanlık Tezi Yazım Kılavuzu   
Ön Hekimlik Görev ve Sorumlulukları Yönergesi dosyaya ekler kısmından ulaşabilirsiniz
Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği        dosyaya ekler kısmından ulaşabilirsiniz
Ölçme-Değerlendirme İlke ve Esasları dosyaya ekler kısmından ulaşabilirsiniz
Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim-Öğretimin Amacı, Yeterlikler Çerçevesi dosyaya ekler kısmından ulaşabilirsiniz

 

 

 

Ekler

klinik-arastirmalar-etik-kurulu-yonergesi.pdf
yuksek-ogretim-kurumlari-disiplin-yonetmeligi.pdf
657-sayili-devlet-memurlari-kanunu.pdf
2547-sayili-yuksekogretim-kanunu.pdf
ogrenci-akademik-danismanligi-yonergesi.pdf
yayin-kurullari-calisma-ilkeleri-yonergesi.pdf
1-Yatay Geçiş Yönergesi 2020-2021.docx
3-2019-2020 Eğitim Yılı Eğitim Öğretim ve Ölçme Değerlendirme Uygulama Esasları.pdf
559-tipta-uzmanlik-tez-yazim-kilavuzu.pdf
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN AMACI, YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ.pdf
d1-2-3yonerge.pdf
Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği (tüm değişikliklerle beraber).pdf
Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği Değişiklik_1_18 Eylül 2015 Cuma.pdf
Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği Değişiklik_2_20 Eylül 2018 PERŞEMBE.pdf
MESLEKSEL BECERİ EĞİTİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ.docx
ÖN HEKİM GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ.pdf
SEÇMELİ DERS KOORDİNATÖRLÜĞÜ.docx
Sınav Kuralları.doc

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)