Deri ve Zührevi Hastalıklar
 Deri ve Zührevi Hastalıklar 
 Prof. Dr. Zerrin ÖĞRETMEN Anabilim Dalı Başkanı 
 Doç. Dr. Sevilay OĞUZ KILIÇ   
 Dr. Öğr. Üyesi Selda IŞIK MERMUTLU  
Arş. Gör. Dr. Alper EKİNCİ  
 Arş. Gör. Dr. Duygu ALPTEKİN AVCI  
 Arş. Gör. Dr. Ekin Özge AYKAN  
 Arş. Gör. Dr. Ceren GÜL YILDIRIM