Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Kulak Burun Boğaz 
 Prof. Dr. Fevzi Sefa DEREKÖY  Anabilim Dalı Başkanı 
 Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ  
 Dr. Öğr. Üyesi Özge ÇAĞLAR  
 Dr. Öğr. Üyesi Erkan TEZCAN  
Arş. Gör. Dr. Çağrı Can DEMİRBAĞLAR  
Arş. Gör. Dr. Buğra ÇÜRÜK  
Arş. Gör. Dr. Serkan Aytaç KILIÇ