Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji
Prof.Dr. Müşerref OTKUN Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Ahmet ÜNVER Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji  
Prof.Dr. Alper AKÇALI  Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji  
Dr.Öğr.Görevlisi Aslı KİRAZ Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji  
Arş. Gör. Dr.  TUBA ELTİMUR KARATOPRAK Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji