Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji 
Prof. Dr. Müşerref OTKUN  Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet ÜNVER  
Prof. Dr. Alper AKÇALI  
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin DEMİR  
Öğr. Gör. Dr.  Aslı KİRAZ  
Arş. Gör. Dr. Tuba ELTİMUR KARATOPRAK