Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

İletişim Bilgileri
E-posta : tip@comu.edu.tr , comu@hs01.kep.tr
Telefon : 0 286 218 00 18
Faks : 0 286 218 37 38
Adres : ÇANAKKALE 18 MART ÜNiVERSiTESi TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE/TÜRKiYE
Sosya Medya :
Web Sorumlu Bilgileri
Adı Soyadı : Prof. Dr. Özlem YAYINTAŞ, Ertuğrul Samet ÜNAL
E-posta : oyayintas@comu.edu.tr, ertugrul.unal@comu.edu.tr
Telefon : 0 286 218 00 18