Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Biyofizik Anabilim Dalı
Biyofizik Anabilim Dalı
Doç. Dr.  Özlem COŞKUN      Anabilim Dalı Başkanı    
Dr. Öğr. Üyesi   Rahime Özlem ÖZTOPUZ