Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
 Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
 Prof. Dr.  Aysel GÜVEN BAĞLA   Histoloji ve Embriyoloji   Anabilim Dalı Başkanı 
 Dr. Öğr. Üyesi  Nilüfer AYTÜRK  Histoloji ve Embriyoloji   
 Dr. Öğr. Üyesi  Meltem İÇKİN GÜLEN  Histoloji ve Embriyoloji   
 Ar. Gör. Dr.  Zekiye Gülfem YURTGEZEN  Histoloji ve Embriyoloji   
 Ar. Gör. Dr.  Nursel HASANOĞLU AKBULUT Histoloji ve Embriyoloji