Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

İmmünoloji Anabilim Dalı
İmmünoloji Anabilim Dalı
 Dr. Öğr. Üyesi   Seda KULABAŞ