Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 Prof. Dr.  Müşerref Hilal ŞEHİTOĞLU  Anabilim Dalı Başkanı
 Prof. Dr.  Dilek Ülker ÇAKIR  
 Dr. Öğr. Üyesi  Havva Yasemin ÇİNPOLAT  
 Ar. Gör. Dr.  Adeviye KARGIN