Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 Prof. Dr.  Alper AKÇALI  Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji  Anabilim Dalı Başkanı
 Prof. Dr.  Ahmet ÜNVER  Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji  
 Dr. Öğr. Üyesi  Aslı ÖZDEMİR  Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji  
Dr. Öğr. Üyesi  Sevinç YENİCE AKTAŞ  Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji  
 Ar. Gör. Dr.   Çisil Şeyma ÖZEL DAVULCU  Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji  
 Ar. Gör. Dr.   Sinem ESEN  Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji  
 Ar. Gör. Dr.   Ayça BAYRAK  Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji  
 Ar. Gör. Dr.   Hülya PARİMLİ  Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji