Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Atama ve Yükseltme Komisyonu

Atama ve Yükseltme Komisyonu

Prof. Dr. Özlem YAYINTAŞ

Prof. Dr. Tevfik Murat KOŞAN

Prof. Dr. Murat İlhan ATAGÜN

Ekler

Akademik Kadro Atama Kriterleri.pdf
Değerlendirme Formu.xlsx
İlk Defa Atama Değerlendirme Formu.xlsx

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)