Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Biyoistatistik Anabilim Dalı
 Biyoistatistik Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi   Duygu SIDDIKOĞLU  Anabilim Dalı Başkanı