Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Formlar

                                                                     Muhasebe Ofisi Formları

 Yurtiçi-Yurtdışı Geçici Görev Talep Formu  İndir
 Geçici Görev Yolluğu Bildirimi                                                                                                                       İndir
 Ders Yükü Bildirim Formu İndir
 Mal Bildirimi Formu İndir
 Jüri Üyeliği Bildirim Formu İndir
 Yaklaşık Maliyet Piyasa Araştırma Formu İndir
 Tez Sınav Jürisi Yolluk Formu İndir
 Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu                                                                                                       İndir
 Aile ve Sosyal Politakalar Bakanlığı Doğum Yardımı Formu İndir
 Aile Yardımı Bildirim Formu İndir
 Aile Durum Bildirim Formu İndir
 Aylık Gösterge Tablosu Ve Maaş Hesaplama Bilgileri   İndir
 Komisyonlar İçin Tutanak Örneği İndir

 

                                                                    Diğer Formlar

Uzmanlık Öğrencisi Rotasyon Uygunluk Formu indir
 Etkinlik Katılma Talep Formu İndir
Kurul Sonrası Değerlendirme Formu İndir
 Yurtiçi-Yurtdışı Geçici Görev Dönüş Formu İndir
 Danışmanlık Hizmeti Protokol Metni İndir
 Yıllık İzin Formu İndir
 Uzmanlık Öğrencisi Takip Formu İndir
 Uzmanlık Öğrencisi Takip Sistemi İndir
 Uzmanlık Öğrencisi Rotasyon Değerlendirme Formu İndir
 Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınavı Tutanağı İndir
 Taşıt İstem Formu İndir
 Performans kriterleri için C Cetveli* C cetveli doldurma rehberini lütfen  okuyunuz...    İndir
 Performans kriterleri için D Cetveli*D cetveli doldurma rehberini lütfen  okuyunuz...                                    İndir
 Ders Tanıtım Bilgileri İndir
 Soru Hazırlama Formatı İndir
Sınav Sonucu İtiraz ve Değerlendirme Formu                                  İndir
Tez Değerlendirme Tutanağı İndir

* : C ve D cetvellerinin, Excel dosyasındaki her bir madde için hücrelere EKLENEN AÇIKLAMALARIN dikkate alınarak doldurulması ve her aylık bildirimin elektronik ortamda bir kopyasının saklanması gerekmektedir.

Etik Kurul formları için Etik Kurul sayfasına bakınız.

Ekler

ders-tanitim-bilgileri.doc
c-cetveli-doldurma-rehberi.pdf
mal-bildirimi-formu.xls
performans-kriterleri-icin-c-cetveli.xls
uzmanlik-ogrencisi-takip-sistemi.xls
yillik-izin-formu.doc
yurtici-yurtdisi-gecici-gorev-donus-formu.doc
d-cetveli-doldurma-rehberi.pdf
danismanlik-hizmeti-protokol-metni.doc
gecici-gorev-yollugu-bildirimi.xls
performans-kriterleri-icin-d-cetveli.xls
tasit-istem-formu.doc
39madde-kapsaminda-yeni_bilgi_formu.doc
10-juri-uyeligi-bildirim-formu.doc
11-aile-ve-sosyal-politikalar-bakanligi-dogum-yardimi-9.docx
12-saglik-yardimi-talep-ve-taahhut-formu-22.doc
2017-1.Yarı-Katsayılar (1).xlsx
3-aile-durum-bildirimi-formu-34.doc
4-aile-yardimi-bildirim-formu-32.doc
416-380-ders-yuku-bildirim-formu.xlsx
ÇOMÜ TIP FAKÜLTESİ ROTASYON UYGUNLUK FORMU - (YENİ).docx
GEÇİCİ YOLLUK FORMU.xlsx
intörn karnesi.doc
komisyontutanak.docx
Kurul Sonrası Değerlendirme Formu.doc
PİYASA ARAŞTIRMA formu.docx
rotasyon-degerlendirme-formu.pdf
sınav itiraz.docx
Sınav Kuralları.doc
soru hazırlama formatı.doc
tez değerlendirme tutanağı.docx
TEZ SINAVI JÜRİSİ YOLLUĞU.xlsx
Uzmanlık Öğrencileri Birim Sorumlusu Değerlendirme Formu.xlsx
Uzmanlık sınavı tutanakları.docx