Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
 Prof. Dr.   Özlem YAYINTAŞ  Anabilim Dalı Başkanı 
 Prof. Dr  Meliha Merve ÇİÇEKLİYURT   
 Dr. Öğr. Üyesi   Ferah CÖMERT ÖNDER